جهان ورزشی http://worldsports3.mihanblog.com 2018-06-18T12:35:55+01:00 text/html 2013-12-23T10:39:39+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss خبر ورزشی http://worldsports3.mihanblog.com/post/2030 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3366ff">چلسی به دنبال پدیده فوتبال اروپا</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">باشگاه چلسی قصد دارد دیگو کاستا مهاجم اتلتیکو مادرید را به زودی به لندن بکشاند.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" title="چلسی به دنبال پدیده فوتبال اروپا" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00945986.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></td></tr></tbody></table><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr><td height="3" colspan="3"><center></center></td></tr><tr><td colspan="3"><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br><br></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2013-12-23T09:47:53+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss خبر ورزشی http://worldsports3.mihanblog.com/post/2029 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#ff6666">فرانک ریبری مرد سال 2013 فوتبال آلمان شد</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">نشریه معتبر کیکر آلمان هافبک فرانسوی بایرن مونیخ را به عنوان مرد سال 2013 فوتبال این کشور انتخاب کرد.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" title="فرانک ریبری مرد سال 2013 فوتبال آلمان شد" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00025250.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-12-23T09:11:58+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss نمونه کار های بنر و قالب http://worldsports3.mihanblog.com/post/2028 <div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; بسمه تعالی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نمونه کار های بنر ما:</div><div><a href="http://www.worldsports3.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://www.8pic.ir/images/90827102751020156788.jpg" width="120" height="240" border="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://pardakht76.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.8pic.ir/images/84689260710878576021.gif" width="120" height="240" border="0"></a></div><div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div><a href="http://www.worldsports3.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.8pic.ir/images/93113653098680727641.gif" width="460" height="60" border="0"></a></div></div><div>نمونه کار لوگو :</div><div><br></div><div><br></div><br><a href="http://www.worldsports3.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.8pic.ir/images/85234160201203124318.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://pardakht76.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.8pic.ir/images/93145845262020031325.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس"></a> text/html 2013-12-23T08:05:00+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss توجه http://worldsports3.mihanblog.com/post/2027 <div style="text-align: center;">بسمه تعالی</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">درود بر شما</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">دوستان گلم به علت بروز بودن وب از صفحات دیگر نیز بازدید کنید</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">با سپاس فراوان</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2013-12-23T08:04:53+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss تعرفه تبلیغات http://worldsports3.mihanblog.com/post/1996 <div style="text-align: center;">بسمه تعالی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">در اینجا قیمت گذاشتن تبلیغات در قسمت های مختلف وبلاگ درج شده است</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="616" style="width:462.0pt;border-collapse:collapse;border:none; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook: 1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#BFBFBF;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 191;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><i><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">سایز</font><o:p></o:p></span></i></b></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#BFBFBF;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 191;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><i><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">یک ماهه</font><o:p></o:p></span></i></b></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#BFBFBF;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 191;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><i><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">سه ماهه</font><o:p></o:p></span></i></b></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#BFBFBF;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 191;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">مکان</font></span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">بنر 468*60 منوی وسط بالای سایت</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">10000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">25000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><a href="http://www.8pic.ir/images/81185102185113042171.png" target="_blank" title=""><font color="#000000">کلیک کنید</font></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">بنر 120*240 سمت راست سایت</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">7000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">18000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><a href="http://www.8pic.ir/images/00192850304150857543.png" target="_blank" title=""><font color="#000000">کلیک کنید</font></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">بنر 468*60 در پایین سایت</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">5000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">13000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><a href="http://www.8pic.ir/images/50428416538711121747.png" target="_blank" title=""><font color="#000000">کلیک کنید</font></a></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">بنر 468*60 در همه ادامه مطلب ها(زیر همه پست ها)</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">15000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">40000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><a href="http://www.8pic.ir/images/10591411331574445557.png" target="_blank" title=""><font color="#000000">کلیک کنید</font></a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:20.65pt"> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">بنر 120*240 گوشه ای قابل حذف</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">4000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">10000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><a href="http://www.8pic.ir/images/53441994807771068750.png" target="_blank" title=""><font color="#000000">کلیک کنید</font></a></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:16.05pt"> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.05pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">بنر با سایز های پایین تر</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.05pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://worldsports3.mihanblog.com/message" target="_blank" title=""><font color="#3333ff">به مدیر سایت ایمیل داده شود</font></a></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.05pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://worldsports3.mihanblog.com/message" target="_blank" title=""><font color="#3333ff">به مدیر سایت ایمیل داده شود</font></a></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">-</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">تبلیغت متنی در هرجای سایت(حداکثر 4 کلمه)</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">2000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">5000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">-</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">پاپ آپ(یک عدد)</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">6000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">15000تومان</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" valign="top" style="width:115.5pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">-</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px;">اگر پنل انتخابی شما وجود نداره از<u>&nbsp;<a href="http://worldsports3.mihanblog.com/message" target="_blank" title="">تماس با مدیر</a></u>&nbsp;درخواست دهید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px;">برای سفارش پنل ها از قسمت&nbsp;<a href="http://worldsports3.mihanblog.com/message" target="_blank" title="">تماس با مدیر</a>&nbsp;یا از قسمت نظرات همین پست اقدام کنید و در پیامتان ایمیل و پنل درخواستی را بفرستید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px;">ما در یک ایمیل به شما اطلاعات مور نیاز را میدهیم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px;"><font color="#ffffff"><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal;">برای پرداخت هزینه ها با</span><a href="http://worldsports3.mihanblog.com/message" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; line-height: normal;">&nbsp;مدیر سایت ایمیل</a><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal;">&nbsp;داده شود</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px;">باسپاس بی کران از همه شما</p><div><br></div></div> text/html 2013-12-23T08:04:24+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss طراحی لوگو و بنر http://worldsports3.mihanblog.com/post/2012 <div style="text-align: center;">بسمه تعالی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">درود بر شما دوستان گلم</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">ما از این به بعد برای هر یک از عزیزانی که بنر یا لوگو بخواد طراحی میکنیم که در اینجا تعرفه ها گذاشته شده</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">طراحی بنر و لوگو تا 10/7(7 دی) رایگان است</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff6666">*</font>برای در خواست بنر یا لوگو از قسمت نظرات همین پست برای ما بفرستید</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff6666">*</font>حتما ایمیل و آدرس سایت خود را برای ما بفرستید</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff6666">*</font><font color="#ffffff">متن مورد نظر برای بنر را بفرستید</font></div><div style="text-align: right;"><div align="right"><br><table class="MediumGrid11" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="590" style="width:442.5pt;border-collapse:collapse;border:none; mso-border-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint: 191;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir: bidi"> <tbody><tr> <td width="203" valign="top" style="width:151.9pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;background:silver; mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint:63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><i><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">نوع<o:p></o:p></font></span></i></b></p> </td> <td width="198" valign="top" style="width:148.85pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-right:none; mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-right-themetint:191;background:silver;mso-background-themecolor: text1;mso-background-themetint:63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><i><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">قیمت<o:p></o:p></font></span></i></b></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width:5.0cm;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-right:none; mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-right-themetint:191;background:silver;mso-background-themecolor: text1;mso-background-themetint:63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><i><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">خدمات رایگان</font><o:p></o:p></span></i></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="203" valign="top" style="width:151.9pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-top-themetint:191;background:gray;mso-background-themecolor:text1; mso-background-themetint:127;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">بنر 468*60<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="198" valign="top" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: solid #404040 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint: 191;border-bottom:solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; mso-border-bottom-themetint:191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt: solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint: 191;background:gray;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint: 127;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:200%;mso-yfti-cnfc:64"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">3000تومان<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid #404040 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint:191;border-bottom: solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;mso-border-bottom-themetint: 191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint:191;background: gray;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint:127;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">تغییر تا 2بار</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="203" valign="top" style="width:151.9pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-top-themetint:191;background:silver;mso-background-themecolor: text1;mso-background-themetint:63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">بنر 120*240<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="198" valign="top" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: solid #404040 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint: 191;border-bottom:solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; mso-border-bottom-themetint:191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt: solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint: 191;background:silver;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint: 63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">2000تومان<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid #404040 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint:191;border-bottom: solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;mso-border-bottom-themetint: 191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint:191;background: silver;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint:63; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">تغییر تا 2بار</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="203" valign="top" style="width:151.9pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-top-themetint:191;background:gray;mso-background-themecolor:text1; mso-background-themetint:127;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">بنر 120*240 گوشه ای قابل حذف<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="198" valign="top" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: solid #404040 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint: 191;border-bottom:solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; mso-border-bottom-themetint:191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt: solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint: 191;background:gray;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint: 127;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">2000تومان<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid #404040 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint:191;border-bottom: solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;mso-border-bottom-themetint: 191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint:191;background: gray;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint:127;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">تغییر تا 2بار</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="203" valign="top" style="width:151.9pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-top-themetint:191;background:silver;mso-background-themecolor: text1;mso-background-themetint:63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">بنر با سایز کوچک تر<b><o:p></o:p></b></font></span></p> </td> <td width="198" valign="top" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: solid #404040 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint: 191;border-bottom:solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; mso-border-bottom-themetint:191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt: solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint: 191;background:silver;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint: 63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">1500<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid #404040 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint:191;border-bottom: solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;mso-border-bottom-themetint: 191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint:191;background: silver;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint:63; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">تغییر تا 2بار</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="203" valign="top" style="width:151.9pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-top-themetint:191;background:gray;mso-background-themecolor:text1; mso-background-themetint:127;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">بنر با سایز بزرگ تر<o:p></o:p></font></span></b></p> </td> <td width="198" valign="top" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: solid #404040 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint: 191;border-bottom:solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; mso-border-bottom-themetint:191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt: solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint: 191;background:gray;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint: 127;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">5000تومان<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid #404040 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint:191;border-bottom: solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;mso-border-bottom-themetint: 191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint:191;background: gray;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint:127;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">تغییر تا 2بار</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="203" valign="top" style="width:151.9pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-top-themetint:191;background:silver;mso-background-themecolor: text1;mso-background-themetint:63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">لوگو<o:p></o:p></font></span></b></p> </td> <td width="198" valign="top" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: solid #404040 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint: 191;border-bottom:solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; mso-border-bottom-themetint:191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt: solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint: 191;background:silver;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint: 63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">5000تومان<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid #404040 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint:191;border-bottom: solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;mso-border-bottom-themetint: 191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint:191;background: silver;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint:63; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">تغییر تا 1بار</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="203" valign="top" style="width:151.9pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-top-themetint:191;background:gray;mso-background-themecolor:text1; mso-background-themetint:127;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">پاپ آپ<o:p></o:p></font></span></b></p> </td> <td width="198" valign="top" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: solid #404040 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint: 191;border-bottom:solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; mso-border-bottom-themetint:191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt: solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint: 191;background:gray;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint: 127;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">1000تومان<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid #404040 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint:191;border-bottom: solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;mso-border-bottom-themetint: 191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint:191;background: gray;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint:127;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ffffff">-</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="203" valign="top" style="width:151.9pt;border:solid #404040 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-themetint:191;border-top:none; mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-top-themetint:191;background:silver;mso-background-themecolor: text1;mso-background-themetint:63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">قالب<o:p></o:p></font></span></b></p> </td> <td width="198" valign="top" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: solid #404040 1.0pt;mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint: 191;border-bottom:solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; mso-border-bottom-themetint:191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt: solid #404040 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint: 191;background:silver;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint: 63;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><a href="http://worldsports3.mihanblog.com/message" target="_blank" title=""><font color="#3366ff">به مدیر سایت ایمیل داده شود</font></a></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width:5.0cm;border-top:none;border-left:solid #404040 1.0pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-left-themetint:191;border-bottom: solid #404040 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1;mso-border-bottom-themetint: 191;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #404040 1.0pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-top-themetint:191;mso-border-right-alt:solid #404040 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-right-themetint:191;background: silver;mso-background-themecolor:text1;mso-background-themetint:63; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#333333">تغییر تا 3بار</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><br> </div><div align="right"><br></div><div align="right">برای پرداخت هزینه ها با<a href="http://worldsports3.mihanblog.com/message" target="_blank" title=""> مدیر سایت ایمیل</a>&nbsp;داده شود</div><div align="right"><br></div><div align="right">با سپاس بر کران</div></div> text/html 2013-12-23T07:58:35+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss خبر ورزشی http://worldsports3.mihanblog.com/post/2026 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3366ff">داماش برای بازی مقابل استقلال به تهران می آید</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">اعضای تیم داماش برای بازی مقابل استقلال به تهران می آیند.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><a href="http://www.worldsports3.mihanblog.com/" target="" title=""><img width="200" height="150" title="داماش برای بازی مقابل استقلال به تهران می‌آید" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00943942.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></a></td></tr></tbody></table><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr><td height="3" colspan="3"><center><hr height="1" width="65%" bgcolor="#999999"></center></td></tr><tr><td colspan="3"><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"></font></p><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ffffff"><br></font><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff">با پیگیری های صورت گرفته بازیکنان تیم داماش متقاعد شدند که برای این مسابقه به تهران بیایند.</font></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff">بر این اساس قرار شده است،مهدی تاج،رییس سازمان لیگ حرفه ای از محل مطالبات باشگاه داماش مبلغ 50 میلیون تومان را تا روز سه شنبه به حساب این باشگاه واریز کند.</font></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff">بازیکنان داماش در هتل المپیک تهران مستقر خواهند شد.</font></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff">این در حالی است که افشین ناظمی صبح امروز به همراه مدیر رسانه ای باشگاه داماش عازم تهران شد تا در نشست خبری پیش از مسابقه با استقلال شرکت کند.</font></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2013-12-23T07:56:53+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss هفته هفدهم لالیگا http://worldsports3.mihanblog.com/post/2025 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3366ff">پیروزی رئال برابر والنسیا در دقایق پایانی</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">تیم فوتبال رئال مادرید در دیداری خارج از خانه به پیروزی رسید.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" title="پیروزی رئال برابر والنسیا در دقایق پایانی" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00946255.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-12-23T07:55:05+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss هفته هفدهم سری آ http://worldsports3.mihanblog.com/post/2024 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3333ff">اینتر</font><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#ff6666"> فاتح در</font><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3333ff">بی</font><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#ff6666"> دلا</font><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3333ff"> مادونینا</font><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#ff6666"> شد</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">دربی دلا مادونینا با پیروزی اینتر میلان به پایان رسید.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" title="اینتر فاتح دربی دلا مادونینا شد" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00038406.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-12-22T21:25:13+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss هفته هفدهم لالیگا http://worldsports3.mihanblog.com/post/2023 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3366ff">بازگشت </font><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#ff6666">بارسلونا</font><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3366ff"> به صدر با</font><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#ff6666"> هت‌تریک </font><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3366ff">پدرو</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">تیم فوتبال بارسلونا به صدر جدول رده‌بندی لالیگا اسپانیا بازگشت.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" title="بازگشت بارسلونا به صدر با هت‌تریک پدرو" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00938615.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-12-22T17:25:57+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss هفته هفدهم سری آ http://worldsports3.mihanblog.com/post/2022 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3366ff">پیروزی پرگل یوونتوس و آ.اس رم</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">تیم فوتبال یوونتوس با غلبه بر آتالانتا صدرنشینی خود را در رقابت‌های کالچیو تثبیت کرد.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" title="پیروزی پرگل یوونتوس و آ.اس رم" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00942234.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-12-22T08:48:12+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss برنامه لیگ برتر هفته بیستم http://worldsports3.mihanblog.com/post/2021 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.8pic.ir/"><img src="http://www.8pic.ir/images/90334806622792308257.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس"></a></div> text/html 2013-12-22T08:46:24+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss خبر ورزشی http://worldsports3.mihanblog.com/post/2020 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="direction: ltr; margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3366ff">باشگاه داماش: با استقلال بازی نمی کنیم</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">باشگاه داماش با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ اعلام کرد در بازی با استقلال حاضر نخواهد شد.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><a href="http://www.worldsports3.mihanblog.com/" target="" title=""><img width="200" height="150" title="باشگاه داماش: با استقلال بازی نمی‌کنیم" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00942974.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></a></td></tr></tbody></table><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><tbody><tr><td height="3" colspan="3"><center><hr height="1" width="65%" bgcolor="#999999"></center></td></tr><tr><td colspan="3"><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"></font></p><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ffffff"><br></font><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff">باشگاه داماش با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ و مهدی تاج اعلام کرده که به علت مشکلات موجود در بازی با استقلال حاضر نخواهد شد.</font></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" size="2" color="#ffffff">&nbsp;این نامه خواسته بازیکنان از مدیرعامل باشگاه داماش بوده و آنها اعلام کردند که تا تکلیف مسائل مالی مشخص نشود در این بازی حاضر نخواهند شد.</font></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2013-12-22T08:44:35+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss جام باشگاه‌های جهان http://worldsports3.mihanblog.com/post/2019 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#ff6666">بایرن مونیخ قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">تیم فوتبال بایرن مونیخ به مقام قهرمانی جام باشگاه‌های جهان رسید.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" title="بایرن مونیخ قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00945599.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></td></tr></tbody></table> text/html 2013-12-21T21:22:24+01:00 worldsports3.mihanblog.com a ss هفته نوزدهم لوشامپیونه http://worldsports3.mihanblog.com/post/2018 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h1 align="right" style="margin: 0px; padding: 13px 25px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13pt;"><font dir="rtl" face="arial" size="3" color="#3366ff">پیروزی نیس، رمس و سوشو مقابل حریفان</font></h1><br><h2 align="justify" style="margin: 1px 8px 5px 0px;"><font size="2" color="#ffffff"><span style="font-weight: normal;">تیم‌های فوتبال نیس، رمس و سوشو مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.</span></font></h2></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" title="پیروزی نیس، رمس و سوشو مقابل حریفان" src="http://cdn3.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00943899.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></td></tr></tbody></table><br>